24 81 66 30
ghh@dinkontordame.dk

Løn administration

Løn administration Din Kontordame

Ikke sjovt at være chef, når det kommer til bogføring af løn…

Løn administration er mere omfattende end man måske lige tror.

Lad Din Kontordame klare det, så du har overskud til din virksomhed.

Løn administration:

Administration af løn kan være ret omstændigt. Der er utrolig mange ting man skal vide, huske, tage højde for og gøre. Regnskabsmæssigt er det for de fleste virksomhedsejere nok til de undgår at få ansatte.

Men med “Din Kontordame” til hjælp skal du bare være chef, så klarer vi alt det administrative.

Lønafregning:

Vi vil anbefale du først og fremmest bruger et lønsystem, som f.eks Salary, Danløn, Dataløn eller lign. Løn bogføring er i sig selv omstændigt, men ved brug af et effektivt lønsystem, går det nemmere og hurtigere. Derved for dig også billigere. Lønsystemet koster typisk 25-35 kr. pr. lønseddel, men det er penge der godt og vel er sparet i den anden ende. De fleste lønsystemer sørger også for indberetning og afregning af A-skat, AM-bidrag, Pension m.v.

Se priser Salary her

Se priser Danløn her

Se priser Dataløn her

Vidste du godt, at man i gennemsnit skal regne med, at en ansat koster 135% af sin løn….?

Udover AES, ATP, barsel.dk, pension, feriepenge m.m. er der mange udgifter ved at have ansatte. Det meste kan dog trækkes fra, men der er forskellige regler alt efter hvilken udgift der er tale om. Noget kan momsen trækkes fra ved, og andet kan den ikke. Og hvad med kaffen til personalemøderne, smørrebrødet ved overarbejde og den årlige julefrokost. Kan det hele mon trækkes fra? Og hvordan forholder vi os til rejseudgifter, ansatte der skal på kursus, fri tlf osv osv. Ja der er meget at forholde sig til, og det skal jo også bogføres regnskabsmæssigt korrekt – men her er du i trygt selskab hvis du lader “Din Kontordame” stå for alt det administrative i forbindelse med løn.

Lønrefusion og sygedagpenge:

Ja, nok er der alle de førnævnte udgifter i forbindelse med at have ansatte – men de kan jo også blive syge! 

Har du tegnet en sygeforsikring, kan du få refusion fra kommunen. Det kræver en indberetning og ansøgning på NemRefusion via Virk.dk hver gang en medarbejder er syg, for at du kan modtage refusionen. Det er lidt omstændigt, hvis man ikke har prøvet det før, eller måske bare ikke lige er en haj til det digitale indenfor kommunen. Her kan Din Kontordame skam også yde assistance. 

Hvad med dig selv – du kan jo også blive syg. Har du tegnet en dagpengeforsikring på dig selv, kan du få sygedagpenge fra enten 1.dag eller 3.dag. Har du ikke tegnet en forsikring, er det efter 2 ugers sygdom du har ret til dagpenge. I begge tilfælde, skal det også indberettes og søges om på NemRefusion via Virk.dk.

Øvrigt i forbindelse med Løn Administration:

Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af evt. ansættelseskontrakter, afskedigelser m.m.

Løn administration Din Kontordame
Løn administration Din Kontordame

Mere om Din Kontordame: