24 81 66 30
ghh@dinkontordame.dk

Årsafslutning

Årsafslutning bogholderi, Din Kontordame

Årsafslutning kort fortalt:

En endelig kontrol og godkendelse af årets bogføring i regnskabet.

 

Årsafslutning:

Årsafslutning består af en række opgaver – se længere nede på siden. Når alt bogført er kontrolleret og godkendt, er årsafslutningen færdig. Så har vi en komplet resultatopgørelse/saldobalance, som detaljeret viser virksomhedens resultat – overskud/underskud, vareforbrug, omkostninger, aktiver og passiver.  Resultatopgørelsen er den, vi indberetter til SKAT efter, når oplysningsskemaet (tidl. selvangivelse) skal indsendes. Skal du have udarbejdet årsrapport hos revisor, klargør vi materialet dertil. 

Er din virksomhed årsregnskabs pligtig ?

Som enkeltmandsvirksomhed skal man ikke længere indsende årsrapport til erhvervsstyrelsen. Men det skal man som selskab (IVS, AS og ApS). Det kan også være tilfældet, at en enkeltmandsvirksomhed får udarbejdet årsrapport alligevel, hvis f.eks. banken ønsker en.

Bilag:

Husk at gemme ALLE bilag året igennem. Også dem du måske er i tvivl om hvorvidt de er relateret til virksomheden eller privat. Det ved vi, så hellere gemme et bilag for meget end for lidt. For der er jo ikke mulighed for at fratrække en omkostning i regnskabet, hvis der ikke forefindes et bilag/faktura/kvittering. I et sådant tilfælde bliver udgiften privat og dermed ikke fradragsberettiget.

Fradrag:

Vi holder os konstant ajourført med alle SKAT’s regler, så du altid får udnyttet de fradrag du kan. Vi skal ikke snyde i SKAT, men vi skal jo heller ikke snyde os selv !

Af fradrag kan nævnes: Kørselsfradrag/kørselsgodtgørelse, håndværkerfradrag, servicefradrag, børnepenge, rente udgifter, bidrag til foreninger m.m.

Kørselsfradrag:

Husk at føre kørsels regnskab, det kan blive til rigtig mange penge på et år. For enkeltmandsvirksomheder fratrækkes kørselsfradraget direkte i resultatopgørelsen. For selskaber udbetales der kørselsgodtgørelse til ansatte/ejer.

Årsafslutning af regnskabet består af en række opgaver:

Først og fremmest at kontrollere det bogførte – at det er korrekt.

At bogføre et evt. varelager ved regnskabsårets afslutning.

At bogføre et evt. eget forbug af varer.

At bogføre beskatning af fri telefon. Se regler for fri telefon fra SKAT her

At beregne privat brug af firmabil, såfremt den benyttes privat (papegøje nummerplader). 

At bogføre egen andel af f.eks. udgifter repræsentation. Se regler for repræsentation fra SKAT her

At bogføre fradrag for kørsel – kørselsgodtgørelse.

At afstemme moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag.

At beregne og indberette Lønsumsafgift – kun relevant for virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige.

At bogføre eventuelle afskrivninger på inventar, maskiner, biler m.m.

 

Der kan sagtens være flere opgaver. Det er afhængig af den enkelte virksomhed og virksomhedsform.

Mere om Din Kontordame: